Aktivera ditt konto

För dig som prenumererar på tidningen. Aktivera ditt konto och få tillgång till Sydsvenskan i alla digitala kanaler.

Prenumerations- och användarvillkor

 

Allmänt

Genom att du köper en prenumeration (på f.n. Lilla, Mellan eller Stora) och skapar ett konto hos Sydsvenska Dagbladets AB (Sydsvenskan) accepterar du Sydsvenskans vid var tid gällande villkor för prenumerationen och därtill hörande användarkonto. I och med att du accepterar de villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och Sydsvenskan.

För att handla av oss måste du vara 18 år och myndig. Genom ditt köp intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

Köper du någon av Sydsvenskans produkter via App Store ingår du ett avtal med App Store och vi hänvisar dig i dessa fall till deras villkor för köp. Sydsvenskan kommer inte att kunna ge dig någon kundservice.

Lilla Sydsvenskan omfattar obegränsad tillgång till Sydsvenskan.se samt tillgång till Sydsvenskans nyhetsapp.

Sydsvenskan Mellan omfattar obegränsad tillgång till Sydsvenskan.se, tillgång till Sydsvenskans tidningsapp, e-tidning samt nyhetsapp.

Stora Sydsvenskan omfattar obegränsad tillgång till Sydsvenskans alla ovan nämnda digitala kanaler samt hemburen papperstidning. Med papperstidning avses också sådant material som finns ibladat i papperstidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation m.m. Genom att teckna en prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat material.

Allt innehåll såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videos, musik eller annat material som publiceras av Sydsvenskan i våra digitala kanaler är skyddat av Lagen om upphovsrätt (1960:729). Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant innehåll, såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål, är förbjuden och förutsätter tillstånd av Sydsvenskan.

 

Betalning

Du betalar din prenumeration i förskott. En prenumeration på Lilla och Mellan kan endast beställas och betalas med konto- eller kreditkort via Sydsvenskan.se. En prenumeration på Stora kan betalas via faktura, via auto-/Månadsgiro efter överenskommelse samt via konto- eller kreditkort.

Via konto- eller kreditkort

När du beställer en prenumeration första gången anger du det konto eller kreditkort som du vill att din betalning ska dras ifrån. Detta innebär att du inte behöver uppge dina kortuppgifter vid varje köptillfälle.

Du debiteras en helårsavgift eller en avgift varje månad. Månadsprenumerationen förnyas per automatik varje månad från det datum din prenumeration startade. Ditt kontokort debiteras vid samma tillfälle. Om din prenumeration startade t ex den 15 januari kommer nästa debitering att ske den 15 februari.

Vi tar endast emot betalningar med korten VISA och Mastercard. All korthantering sker genom vår PCIcertifierade säkerhetspartner DIBS. Informationen skickas krypterad till din bank och inga kortuppgifter lagras hos Sydsvenskan.

Om det vid betalningstillfället inte finns pengar på det konto du angivit eller dragning inte är möjlig på ditt kreditkort, förbehåller sig Sydsvenskan rätten att avsluta din prenumeration. Du får då ett meddelande via epost.

Efter att du har gjort beställningen samt betalat enligt ovan kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du har uppgett. I bekräftelsen framgår vad du har köpt. De uppgifter som du har angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta Kundservice via kundservice@sydsvenskan.se

Leverans

När du har köpt en prenumeration har du, efter inloggning med det konto du skapat vid registreringen, direkt tillgång till de digitala kanalerna som omfattas av din prenumeration. Har du beställt Stora kommer du inom några dagar även att få Sydsvenskan hemburen och din prenumeration har startdatum fr o m denna dag.

E-tidning

Sydsvenskans e-tidning har utgivning alla dagar till skillnad från papperstidningen som har ett fåtal tidningsfria dagar under året. Vilka de tidningsfria dagarna är hittar du på Sydsvenskan.se.

När du har köpt en prenumeration, som även omfattar e-tidningen, finns den tillgänglig direkt i appen och på Sydsvenskan.se (efter inloggning). Vår strävan är att senast kl 03.00 (svensk tid) varje morgon tillgängliggöra dagens tidning.

Sydsvenskan åtar sig att omsorgsfullt underhålla och vårda de system som är aktuella för att i högsta möjliga utsträckning tillhandahålla leverans. Sydsvenskan är emellertid befriad från fullgörelse av sina förpliktelser enligt detta avtal, liksom även från skyldighet att erlägga skadestånd, i den mån fullgörelsen hindras av omständighet utanför Sydsvenskans kontroll såsom exempelvis krig, myndighetsbeslut, strejk eller annan allvarlig arbetskonflikt, naturkatastrof, brandskada, brist på elektrisk ström eller annan jämförlig omständighet.

Vid hemburen tidning

Det är naturligtvis vår strävan att du skall få tidningen levererad i brevlådan varje morgon. Tänk på att brevlådan måste vara väl placerad för att säkra utdelningen. Vid utebliven, försenad eller skadad tidning skall reklamationer ske via Tidningsbärarna. Ring 0771-87 30 30 eller gå in på www.utebliventidning.se. Där hittar du även aktuell information om dagens leverans. Sydsvenskans ekonomiska ansvar begränsas till av dig anmälda uteblivna exemplar och till prenumerationspriset för dessa, vilket innebär att prenumerationen efter anmälan förlängs med motsvarande antal dagar. Tidningen står fri från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vid leverans till utlandsadress tillkommer en extra avgift (kontakta Kundservice för mer information). Sydsvenskan reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet.

Du kan själv enkelt göra adressändringar och uppehåll på Sydsvenskan.se/minasidor. En tillfällig adressändring eller ett uppehåll måste omfatta minst tre dagar. Allt du behöver är ditt prenumerationsnummer som finns högst upp till höger på din faktura. Vid ett tillfälligt uppehåll förlängs prenumerationen med det antal dagar som överstiger de 30 första. Det går inte att göra uppehåll på våra digitala produkter.

Tillsvidareprenumeration

Din prenumeration gäller tillsvidare, till dess du säger upp den. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Sydsvenskan äger rätten att stoppa prenumerationen vid utebliven betalning.

Om du vill säga upp en prenumeration som betalats via konto- eller kreditkort gäller uppsägningen från nästa betalningsperiod, förutsatt att uppsägningen sker senast fyra (4) dagar innan nästa debitering. Uppsägning som sker senare än fyra (4) dagar innan nästa debiteringstillfälle resulterar i ytterligare en månadsdragning. Återbetalning medges ej vid förtida uppsägning av prenumerationen. Ev. uppsägning görs via epost till kundservice@sydsvenskan.se.

Om en avbeställning görs på en prenumeration, där hemburen tidning ingår, återbetalas resterande belopp endast vid dödsfall eller flytt till ort utanför vårt spridningsområde. Vi tar då ut 50 kr i administrativ avgift.

Priser

Samtliga priser finns tillgängliga på vår hemsida. Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms. Momsen är för närvarande 6 % för tidningar (hemburna) samt 25 % för digitala tidningar. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser på hemsidan utan föregående avisering.

Användarkonto och samtycke till användning av dina personuppgifter och digitala adresser

För att få tillgång till Sydsvenskans digitala kanaler måste du skapa ett användarkonto hos oss. Genom att skapa ett konto hos Sydsvenskan äger du rätt att använda detta för privat, icke-kommersiellt bruk. Vid misstanke om missbruk äger Sydsvenskan rätt att stänga av kontot.

Innehavaren av kontot ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov. Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter säkert och oåtkomliga för andra personer. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter skall du snarast underrätta Sydsvenskan om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

När du tecknar en prenumeration och skapar ett konto hos Sydsvenskan samtycker du till att de personuppgifter du lämnar, inklusive e-postadress, telefonnummer för samtal och sms-meddelanden och ev. andra digitala adresser, får lagras och användas för nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar och tävlingar och annan marknadsföring, samt för statistik och analys av Sydsvenskan. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det och upphör alltså inte vid upphörandet av kontot/prenumerationen. Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden kan komma att användas av oss eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Vid ev direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via e-postadress, sms eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi skickar sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej, vilket du gör genom att antingen skicka ett e-postmeddelande till oss via kundservice@sydsvenskan.se eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, sms eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. För ytterligare information om behandling av dina personuppgifter, se nedan under Kunduppgifter.”

Cookies

Sydsvenskan.se använder cookies - eller kakor - som är textfiler som skickas från våra webbservrar och sparas i din webbläsare. Kakorna innehåller ingen personinformation och till de vanligaste användningsområdena hör att mäta trafiken på sajten (t ex vilka sidor som besökts, när och hur), anpassa annonsvisningarna efter besökaren (vissa annonser ska till exempelvis bara visas en gång), förenkla ditt besök på Sydsvenskan.se (när du loggat in i vårt kommentarssystem Disqus behöver du inte logga in nästa gång du ska skriva en kommentar) och hålla koll på omröstningar och liknande (du kan till exempel bara reagera på en nyhet en gång).

 

Sydsvenskan.se använder sig av så kallade tredjepartsleverantörer för olika tjänster och delar av sajten. Även dessa sparar cookies i din webbläsare. Exempel på dessa är Nielsen Netratings (besöksstatistik) och Facebook (Dela artiklar).

 

Om du vill undvika cookies från Sydsvenskan.se och våra samarbetspartners kan du ta bort kakorna. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på sajten därmed försvinner. Du kan också ställa in din webbläsare så att den inte tar emot cookies. Det kan påverka viss funktionalitet och visst innehåll på sajten.

 

Systemkrav

För åtkomst till nyhetsappen i smartmobil samt tidningsappen i smartmobil och surfplatta krävs iOS- eller Android-enheter. För att kunna läsa e-tidningen via din dator krävs att du har Adobe Flash installerat.

 

Sydsvenskan.se samt systemen för registrering och för att teckna prenumeration är anpassade för Internet Explorer från version 8 och senare, Chrome i senaste version, Safari från version 5 och aktuella versioner av Firefox samt för iPad, iPhone och iPad mini. Dock inte för webbläsarna Opera eller Android.

 

Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet.

 

Kunduppgifter

Bonnier AB (där Sydsvenska Dagbladet ingår) äger ett gemensamt register över koncernens kunder. Registret innehåller namn, personnummer, adress/teleadress, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter om dina produkter. Till dina grundläggande uppgifter påförs områdesbaserade och statistiskt beräknade profiler med utgångspunkt från din bostadsadress. Profilfaktorer för området är utbildning, civilstånd, ålder, boendeform och bostadsortens läge, inkomstnivå, antal barn, resvanor och livsstil. Uppgifterna insamlas från dig, genom dina inköp, eller från annan källa, t.ex. från offentligt tillgängliga register och databaser.


Uppgifterna används av företagen inom Bonnier för fakturering, leverans av produkter, m.m., och som underlag för statistik och marknadsföring. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med dig. Marknadsföring kan ske via post, telefon, eller på annat sätt (e-post och sms används endast i befintlig relation eller efter samtycke). Dina personuppgifter kan lämnas ut till samarbetspartners utanför Bonnierkoncernen.


Personuppgifter sparas under den tid du har en pågående prenumeration (medlemskap) och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos Bonniers. Våra kunder väljer ofta att till fördelaktiga villkor teckna sig för nya engagemang efter en tids uppehåll. Om du vill avsluta kundrelationen helt efter en aktiv prenumerations- eller medlemsperiod är vi tacksamma om du meddelar detta så att vi kan radera dina uppgifter.


Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

 

Villkorsändring

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor. Ev förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Sydsvenskan.se. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i villkoren har du som kund rätt att säga upp ditt avtal i förtid. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske.

 

Har du frågor om din prenumeration?

Kontakta Kundservice via kundservice@sydsvenskan.se eller 04093 41 00.

 

Du har nu skapat ett konto.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk.

Klicka på länken inom 24 timmar för att få fortsatt tillgång till Sydsvenskans alla digitala kanaler.

Trevlig läsning!

Tack för att du har aktiverat din digitala prenumeration

Nu har du tillgång till Sydsvenskan i mobilen, datorn och surfplattan.

Vi önskar dig trevlig läsning!

Din digitala prenumeration är redan aktiverad

Du har tillgång till Sydsvenskan i mobilen, datorn och surfplattan.

Vi önskar dig trevlig läsning!

Tekniskt problem, var god försök senare

Är du inte prenumerant? Klicka här

Alla fält är obligatoriska.
Felaktigt personnummer
Var god kontrollera ditt personnummer eller prenumerationsnummer
Var god kontrollera ditt förnamn och efternamn.
Epostadresserna matchar ej
Fel lösenord för ditt befintliga konto. Glömt lösenord?
Var god kontrollera epostadresserna
Lösenorden matchar ej
Var god kontrollera att lösenordet är minst 6 tecken långt. Tillåtna tecken: a-z, A-Z, 0-9
Var god kontrollera att lösenordet är minst 6 tecken långt. Tillåtna tecken: a-z, A-Z, 0-9
Vänligen kontrollera ditt personnummer eller prenumerationsnummer, förnamn och efternamn.
Något gick fel, var god kontrollera dina uppgifter
Det finns redan ett konto kopplat till din prenumeration. Var god ange samma e-postadress som du har registrerat tidigare.